Microsoft Windows 8 yükseltmeleri için sonunda fiyat verdi. Buna göre Windows XP ve üstüne ait tüm sürümlerden Windows 8’e geçmek 39.99 dolar olacak. Fiyatın makul bir seviyede tutulması hem çoğu kişinini yeni işletim sistemine geçmeyi tercih etmesini sağlayacak hemde korsan oranını düşürecektir… Fakat benim gibi Linux kullanan insanlarin Windows 8i ne kadar ödiyerek satin alacaklarına ait bir bildirimde bulunulmamış 🙂 bence suana kadar korsan kullanan insanlarida kazanmak adina herkese belli bir fiyat biçerek o fiyat uzerinden değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Windows.com’da yükseltme satın almak için Windows 8 Yükseltme Asistanı sizlere yardımcı olacak ve adım adım kurulum için yardım edecek. Bunun yanında kurulum bittiğinde ücretsiz eklenti olarak isterseniz Windows Media Center kurma seçeneğine sahip olacaksınız. Ayrıca kurulum asistanı sizlere uyumsuz bir yazılım bulduğunda veya ayarları değiştirmeniz gerektiğine dair uyarı verecek. Tüm önşartlar hazırlandığından asistan Windows 8 kopyasını entegre indirme yazılımıyla sisteminize indirecek.

Windows 8’i dijital indirme yanında fiziksel olarak satın alma seçeneğiniz de tabii ki bulunuyor. Bu seçenekteyse yükseltme maliyeti DVD medyasıyla 69.99 dolara çıkıyor.

Açıklanan yükseltme fiyatlarının belirli bir promosyon süresi olduğunu ve son tarihin 31 Ocak 2013 olduğunu da belirtelim. Türkiye’deki, özel kampanyayla son aylarda aldığınız Windows 7 orijinal sürümünü Windows 8’e 29 lira karşılığında geçirebileceksiniz.

Quick Examples..

Note: In all these examples no other code is required other than including ez_sql.php

 

—————————————————-

Example 1

—————————————————-

 

// Select multiple records from the database and print them out..

$users = $db->get_results(“SELECT name, email FROM users”);

 

foreach ( $users as $user )

{

// Access data using object syntax

echo $user->name;

echo $user->email;

}

 

—————————————————-

Example 2

—————————————————-

 

// Get one row from the database and print it out..

$user = $db->get_row(“SELECT name,email FROM users WHERE id = 2”);

 

echo $user->name;

echo $user->email;

 

 

—————————————————-

Example 3

—————————————————-

 

// Get one variable from the database and print it out..

$var = $db->get_var(“SELECT count(*) FROM users”);

 

echo $var;

 

 

—————————————————-

Example 4

—————————————————-

 

// Insert into the database

$db->query(“INSERT INTO users (id, name, email) VALUES (NULL,’justin’,’jv@foo.com’)”);

 

 

—————————————————-

Example 5

—————————————————-

 

// Update the database

$db->query(“UPDATE users SET name = ‘Justin’ WHERE id = 2)”);

 

 

—————————————————-

Example 6

—————————————————-

 

// Display last query and all associated results

$db->debug();

 

 

—————————————————-

Example 7

—————————————————-

 

// Display the structure and contents of any result(s) .. or any variable

$results = $db->get_results(“SELECT name, email FROM users”);

 

$db->vardump($results);

 

 

—————————————————-

Example 8

—————————————————-

 

// Get ‘one column’ (based on column index) and print it out..

$names = $db->get_col(“SELECT name,email FROM users”,0)

 

foreach ( $names as $name )

{

echo $name;

}

 

—————————————————-

Example 9

—————————————————-

 

// Same as above ‘but quicker’

foreach ( $db->get_col(“SELECT name,email FROM users”,0) as $name )

{

echo $name;

}

 

—————————————————-

Example 10

—————————————————-

 

// Map out the full schema of any given database and print it out..

 

$db->select(“my_database”);

 

foreach ( $db->get_col(“SHOW TABLES”,0) as $table_name )

{

 

$db->debug();

$db->get_results(“DESC $table_name”);

 

}

 

$db->debug();

 

 

 

 

 

 

Introduction

 

When working with databases most of the time you will want to do one of four types of basic operations.

 

1.      Perform a query such as Insert or Update (without results)

2.      Get a single variable from the database

3.      Get a single row from the database

4.      Get a list of results from the database

 

ezSQL wraps up these four basic actions into four very easy to use functions.

 

bool     $db->query(query)

var       $db->get_var(query)

mixed $db->get_row(query)

mixed $db->get_results(query)

 

With ezSQL these four functions are all you will need 99.9% of the time. Of course there are also some other useful functions but we will get into those later.

 

Important Note: If you use ezSQL inside a function you write, you will need to put global $db; at the top.

 

 

 

 

Installation

 

To install ezSQL download, unzip and install the contents of ez_sql.zip  into the same directory within your web server.

 

Put the following at the top of your script:

 

// Include ezSQL core

include_once “ez_sql_core.php”;

 

// Include ezSQL database specific component (in this case mySQL)

include_once “ez_sql_mysql.php”;

 

// Initialise database object and establish a connection

// at the same time – db_user / db_password / db_name / db_host

$db = new ezSQL_mysql(‘db_user’,’db_password’,’db_name’,’db_host’);

 

 

Note: On most systems localhost will be fine for the dbhost value. If you are unsure about any of the above settings you should contact your provider or look through your providers documentation.

 

If you are running on a local machine and have just installed mySQL for the first time, you can probably leave the user name and password empty ( i.e.  = “”) until you set up a mySQL user account.

 

 

 

 

Running the ezSQL demo

 

Once you have installed ezSQL as described above you can see it in action by running ez_demo.php via your web browser. To do this simply go to..

 

http://yourserver.com/install_path/mysql/demo.php

 

If you are running your web server on your local machine this will be..

 

http://127.0.0.1/install_path/mysql/demo.php

 

What the demo does… is use ezSQL functions to map out the table structure of your database (i.e the database you specified at the top of ez_sql.php). You will be surprised how little code is required to do this when using ezSQL. I have included it here so you can get a quick feel for the compactness and speed of ezSQL.

 

<?php

 

// Include ezSQL core

include_once “ez_sql_core.php”;

 

// Include ezSQL database specific component

include_once “ez_sql_mysql.php”;

 

// Initialise database object and establish a connection

// at the same time – db_user / db_password / db_name / db_host

$db = new ezSQL_mysql(‘db_user’,’db_password’,’db_name’,’db_host’);

 

$my_tables = $db->get_results(“SHOW TABLES”,ARRAY_N);

$db->debug();

foreach ( $my_tables as $table )

{

$db->get_results(“DESC $table[0]”);

$db->debug();

}

?>

 

 

 

 

The ezSQL demo explained

 

<?php

This is the standard way to start php executing within your web page.

 

include_once “ez_sql.php”;

This is how you include ezSQL in your script. Normally you include it at the top of your script and from that point forward you have access to any ezSQL function.

 

            $my_tables = $db->get_results(“SHOW TABLES”,ARRAY_N);

get_results() is how you get ‘a list’ of things from the database using ezSQL. The list is returned as an array. In this case the std mySQL command  of ‘SHOW TABLES’ is called and the resulting list is stored in a  newly created array $my_tables.

 

When using $db->get_results(), if there are any results, they are always returned as multi-dimensional array. The first dimension is a numbered index. Each of the numbered indexes is either an object, associative array or numerical array containing all the values for ‘one row’.

 

For example using the switch ARRAY_A would produce an array that looked something like this.

 

            $users = $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”,ARRAY_A);

 

$users[0] = array (“id” => “1”, “name” => “Amy”);

$users[1] = array (“id” => “2”, “name” => “Tyson”);

 

If you wanted a numerical array use the switch ARRAY_N.

 

            $users = $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”,ARRAY_N);

 

$users[0] = array (0 => “1”, 1 => “Amy”);

$users[1] = array (0 => “2”, 1 => “Tyson”);

 

If you wanted an object (which is the default option) you don’t need a switch..

 

$users = $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”);

 

$users[0]->id = “1”;

$users[0]->name = “Amy”;

$users[1]->id = “2”;

$users[1]->name = “Tyson”;

 

Results returned as an object make it very easy to work with database results using the numerous array functions that php offers. For example, to loop through results returned as an object all one needs to do is..

 

$users = $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”);

 

foreach( $users as $user )

{

echo $user->id;

echo $user->name;

}

 

If you are 100% sure that there will be results you can skip a step and do this..

 

foreach( $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”) as $user )

{

echo $user->id;

echo $user->name;

}

 

If you don’t know whether there will be results or not you can do this..

 

If ( $users= $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”) )

{

foreach( $users as $user )

{

echo $user->id;

echo $user->name;

}

}

else

{

echo “No results”;

}

 

$db->debug();

This function prints the most recently called sql query along with a well formatted table containing any results that the query generated (if any) and the column info.

 

foreach ( $my_tables as $table)

This is the standard way to easily loop through an array in php. In this case the array $my_tables was created with the ezSQL command $db->get_results(“SHOW TABLES”,ARRAY_N). Because of the ARRAY_N switch the results are returned as a numerical array.

 

The resulting array will look something like..

 

$my_tables[0] = array (0 => “users”);

$my_tables[1] = array (0 => “products”);

$my_tables[2] = array (0 => “guestbook”);

 

            {

The foreach is looping through each primary element of $my_tables[n] which are in turn numerical arrays, with the format like so..

 

array(0 => “value”, 1 => “value”, etc.);

 

Thus, during the foreach loop of $my_tables we have access to the value of the first column like so:

 

foreach ($my_tables as $table)

{

echo $table[0];

}

If we did the same thing using an associative array it might look like this..

 

$users = $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”,ARRAY_A);

 

foreach ( $users as $user )

{

echo $user[‘id’];

echo $user[‘name’];

}

 

But if there were no results foreach might generate a warning. So a safer way to do the above is..

 

if ( $users = $db->get_results(“SELECT id,name FROM users”,ARRAY_A))

{

foreach ( $users as $user )

{

echo $user[‘id’];

echo $user[‘name’];

}

}

else

{

echo “No Users”:

}

 

This works because if no results are returned then get_results() returns false.

 

                        $db->get_results(“DESC $table[0]”);

This database query is nested within the foreach loop. Note that we are using the results of the previous call to make a new call. Traditionally you would have to be concerned about using different db_resource identifiers in a case like this but ezSQL takes care of that for you, making it very easy to nest database queries.

 

You may be wondering why I have used a numerical array output and not object or associative array. The reason is because in this case I do not know what the name of the first column will be. So I can make sure that I can always get its value by using numerical array output and targeting the first column by element [0].

 

FYI: The SQL command SHOW TABLES always names the first column a different value depending on the database being used. If the database was named users the column would be called Tables_in_users if the database was called customers the column would be called Tables_in_customers and so on.

 

 

                        $db->debug();

This function will always print the last query and its results (if any) to the browser. In this case it will be for the above query..

 

$db->get_results(“DESC $table[0]”);

 

You may have noticed that the above get_results function is not assigning a value. (i.e. $var = val). This is because even if you do not assign the output value of any ezSQL function the query results are always stored and made ready for any ezSQL function to use. In this case $db->debug() is displaying the stored results. Then, by calling any ezSQL function using anull query you will be accessing the stored results from the last query. Here is a more detailed example.

 

Users Table..

amy, amy@foo.com

tyson, tyson@foo.com

 

// Any ezSQL function will store query results..

$users = $db->get_results(“SELECT name,email FROM users”);

 

// This gets a variable from the above results (offset by $x = 1, $y = 1).

echo $db->get_var(null,1,1);

 

// Note: Because a null query is passed to get_var it uses results from the previous query.

Output: tyson@foo.com

 

            }

This closes the foreach loop

 

?>

This stops php executing code

 

 

 

 

ezSQL functions

 

$db->get_results — get multiple row result set from the database (or previously cached results)

$db->get_row — get one row from the database (or previously cached results)

$db->get_col — get one column from query (or previously cached results) based on column offset

$db->get_var — get one variable, from one row, from the database (or previously cached results)

$db->query — send a query to the database (and if any results, cache them)

$db->debug — print last sql query and returned results (if any)

$db->vardump — print the contents and structure of any variable

$db->select — select a new database to work with

$db->get_col_info — get information about one or all columns such as column name or type

$db->hide_errors — turn ezSQL error output to browser off

$db->show_errors — turn ezSQL error output to browser on

$db->escape — Format a string correctly to stop accidental mal formed queries under all PHP conditions

$db = new db — Initiate new db object.

 

ezSQL variables

 

$db->num_rows – Number of rows that were returned (by the database) for the last query (if any)

$db->insert_id — ID generated from the AUTO_INCRIMENT of the previous INSERT operation (if any)

$db->rows_affected — Number of rows affected (in the database) by the last INSERT, UPDATE or DELETE (if any)

$db->num_queries — Keeps track of exactly how many ‘real’ (not cached) queries were executed during the lifetime of the current script

$db->debug_all – If set to true (i.e. $db->debug_all = true;) Then it will print out ALL queries and ALL results of your script.

$db->cache_dir – Path to mySQL caching dir.

$db->cache_queries – Boolean flag (see mysql/disk_cache_example.php)

$db->cache_inserts – Boolean flag (see mysql/disk_cache_example.php)

$db->use_disk_cache – Boolean flag (see mysql/disk_cache_example.php)

$db->cache_timeout – Number in hours (see mysql/disk_cache_example.php)

 

 

 

 

$db = new db

 

$db = new db — Initiate new db object. Connect to a database server. Select a database.

 

Description

 

$db = new db(string username, string password, string database name, string database host)

 

Does three things. (1) Initiates a new db object. (2) Connects to a database server. (3) Selects a database. You can also re-submit this command if you would like to initiate a second db object. This is interesting because you can run two concurrent database connections at the same time. You can even connect to two different servers at the same time if you want to.

 

Note: For the sake of efficiency it is recommended that you only run one instance of the db object and use $db->select to switch between different databases on the same server connection.

 

Example

 

// Initiate new database object..

$db2 = new db(”user_name”, ”user_password”, ”database_name”, “database_host”);

 

            // Perform some kind of query..

$other_db_tables = $db2->get_results(“SHOW TABLES”);

 

// You can still query the database you were already connected to..

$existing_connection_tables = $db->get_results(“SHOW TABLES”);

 

// Print the results from both of these queries..

$db->debug();

$db2->debug();

 

 

 

 

$db->select

 

$db->select — select a new database to work with

 

Description

 

bool $db->select(string database name)

 

$db->select() selects a new database to work with using the current database connection as created with $db = new db.

 

Example

 

// Get a users name from the user’s database (as initiated with $db = new db)..

$user_name = $db->get_var(“SELECT name FROM users WHERE id = 22”) ;

 

// Select the database stats..

$db->select(“stats”);

 

// Get a users name from the user’s database..

$total_hours = $db->get_var(“SELECT sum(time_logged_in) FROM user_stats WHERE user = ‘$user_name’”) ;

 

// Re-select the ‘users’ database to continue working as normal..

$db->select(“users”);

 

 

 

 

$db->query

 

$db->query — send a query to the database (and if any results, cache them)

 

Description

 

bool $db->query(string query)

 

$db->query() sends a query to the currently selected database. It should be noted that you can send any type of query to the database using this command. If there are any results generated they will be stored and can be accessed by any ezSQL function as long as you use a null query. If there are results returned the function will return true if no results the return will be false

 

Example 1

 

// Insert a new user into the database..

$db->query(“INSERT INTO users (id,name) VALUES (1,’Amy’)”) ;

 

Example 2

 

// Update user into the database..

$db->query(“UPDATE users SET name = ‘Tyson’ WHERE id = 1”) ;

 

Example 3

 

// Query to get full user list..

$db->query(“SELECT name,email FROM users”) ;

 

// Get the second row from the cached results by using a null query..

$user_details = $db->get_row(null, OBJECT,1);

 

// Display the contents and structure of the variable $user_details..

$db->vardump($user_details);

 

 

 

 

$db->get_var

 

$db->get_var — get one variable, from one row, from the database (or previously cached results)

 

Description

 

var $db->get_var(string query / null [,int column offset[, int row offset])

 

$db->get_var() gets one single variable from the database or previously cached results. This function is very useful for evaluating query results within logic statements such as if or switch. If the query generates more than one row the first row will always be used by default. If the query generates more than one column the leftmost column will always be used by default. Even so, the full results set will be available within the array $db->last_results should you wish to use them.

Example 1

 

// Get total number of users from the database..

$num_users = $db->get_var(“SELECT count(*) FROM users”) ;

 

Example 2

 

// Get a users email from the second row of results (note: col 1, row 1 [starts at 0])..

$user_email = $db->get_var(“SELECT name, email FROM users”,1,1) ;

 

// Get the full second row from the cached results (row = 1 [starts at 0])..

$user = $db->get_row(null,OBJECT,1);

 

// Both are the same value..

echo $user_email;

echo $user->email;

 

Example 3

 

// Find out how many users there are called Amy..

if ( $n = $db->get_var(“SELECT count(*) FROM users WHERE name = ‘Amy’”) )

{

// If there are users then the if clause will evaluate to true. This is useful because

// we can extract a value from the DB and test it at the same time.

echo “There are $n users called Amy!”;

}

else

{

// If there are no users then the if will evaluate to false..

echo “There are no users called Amy.”;

}

 

Example 4

 

// Match a password from a submitted from a form with a password stored in the DB

if ( $pwd_from_form == $db->get_var(“SELECT pwd FROM users WHERE name = ‘$name_from_form’”) )

{

// Once again we have extracted and evaluated a result at the same time..

echo “Congratulations you have logged in.”;

}

else

{

// If has evaluated to false..

echo “Bad password or Bad user ID”;

}

 

 

 


$db->get_row

 

$db->get_row — get one row from the database (or previously cached results)

 

Description

 

object $db->get_ row(string query / null [, OBJECT / ARRAY_A / ARRAY_N [, int row offset]])

 

$db->get_row() gets a single row from the database or cached results. If the query returns more than one row and no row offset is supplied the first row within the results set will be returned by default. Even so, the full results will be cached should you wish to use them with another ezSQL query.

 

Example 1

 

// Get a users name and email from the database and extract it into an object called user..

$user = $db->get_row(“SELECT name,email FROM users WHERE id = 22”) ;

 

// Output the values..

echo “$user->name has the email of $user->email”;

 

 

            Output:

                        Amy has the email of amy@foo.com

 

Example 2

 

            // Get users name and date joined as associative array

// (Note: we must specify the row offset index in order to use the third argument)

            $user = $db->get_row(“SELECT name, UNIX_TIMESTAMP(my_date_joined) as date_joined FROM users WHERE id = 22”,ARRAY_A) ;

 

// Note how the unix_timestamp command is used with as this will ensure that the resulting data will be easily

// accessible via the created object or associative array. In this case $user[‘date_joined’] (object would be $user->date_joined)

echo $user[‘name’] . “ joined us on ” . date(“m/d/y”,$user[‘date_joined’]);

 

            Output:

                        Amy joined us on 05/02/01

 

Example 3

 

            // Get second row of cached results.

            $user = $db->get_row(null,OBJECT,1) ;

 

            // Note: Row offset starts at 0

echo “$user->name joined us on ” . date(“m/d/y”,$user->date_joined);

 

 

            Output:

                        Tyson joined us on 05/02/02

 

Example 4

 

            // Get one row as a numerical array..

            $user = $db->get_row(“SELECT name,email,address FROM users WHERE id = 1”,ARRAY_N);

 

            // Output the results as a table..

            echo “<table>”;

 

for ( $i=1; $i <= count($user); $i++ )

{

echo “<tr><td>$i</td><td>$user[$I]</td></tr>”;

}

 

echo “</table>”;

 

 

            Output:

 

1                    amy

2                    amy@foo.com

3                    123 Foo Road

 

 

 

 

 

$db->get_results

 

$db->get_results – get multiple row result set from the database (or previously cached results)

 

Description

 

array $db->get_results(string query / null [, OBJECT / ARRAY_A / ARRAY_N ] )

 

$db->get_row() gets multiple rows of results from the database based on query and returns them as a multi dimensional array. Each element of the array contains one row of results and can be specified to be either an object, associative array or numerical array. If no results are found then the function returns false enabling you to use the function within logic statements such as if.

 

Example 1 – Return results as objects (default)

 

Returning results as an object is the quickest way to get and display results. It is also useful that you are able to put $object->var syntax directly inside print statements without having to worry about causing php parsing errors.

 

// Extract results into the array $users (and evaluate if there are any results at the same time)..

if ( $users = $db->get_results(“SELECT name, email FROM users”) )

{

// Loop through the resulting array on the index $users[n]

foreach ( $users as $user )

{

// Access data using column names as associative array keys

echo “$user->name – $user->email<br>”;

}

}

else

{

// If no users were found then if evaluates to false..

echo “No users found.”;

}

 

 

            Output:

            Amy – amy@hotmail.com     

            Tyson – tyson@hotmail.com

 

Example 2 – Return results as associative array

 

Returning results as an associative array is useful if you would like dynamic access to column names. Here is an example.

 

// Extract results into the array $dogs (and evaluate if there are any results at the same time)..

if ( $dogs = $db->get_results(“SELECT breed, owner, name FROM dogs”, ARRAY_A) )

{

// Loop through the resulting array on the index $dogs[n]

foreach ( $dogs as $dog_detail )

{

 

// Loop through the resulting array

foreach ( $dogs_detail as $key => $val )

{

// Access and format data using $key and $val pairs..

echo “<b>” . ucfirst($key) . “</b>: $val<br>”;

}

 

// Do a P between dogs..

echo “<p>”;

}

}

else

{

// If no users were found then if evaluates to false..

echo “No dogs found.”;

}

 

 

            Output:

            Breed: Boxer

            Owner: Amy

            Name: Tyson

 

            Breed: Labrador

            Owner: Lee

            Name: Henry

 

            Breed: Dachshund

            Owner: Mary

            Name: Jasmine

 

 

Example 3 – Return results as numerical array

 

Returning results as a numerical array is useful if you are using completely dynamic queries with varying column

names but still need a way to get a handle on the results. Here is an example of this concept in use. Imagine that this

script was responding to a form with $type being submitted as either ‘fish’ or ‘dog’.

 

// Create an associative array for animal types..

$animal = array ( “fish” => “num_fins”, “dog” => “num_legs” );

 

// Create a dynamic query on the fly..

if ( $results = $db->(“SELECT $animal[$type] FROM $type”,ARRAY_N))

{

foreach ( $results as $result )

{

echo “$result[0]<br>”;

}

}

else

{

echo “No $animal\s!”;

}

 

            Output:

4

4

4

 

            Note: The dynamic query would be look like one of the following…

 

  • SELECT num_fins FROM fish
  • SELECT num_legs FROM dogs

 

                        It would be easy to see which it was by using $db->debug(); after the dynamic query call.

 

 

 

 

 

$db->debug

 

$db->debug – print last sql query and returned results (if any)

 

Description

 

$db->debug(void)

 

$db->debug() prints last sql query and its results (if any)

 

 

Example 1

 

If you need to know what your last query was and what the returned results are here is how you do it.

 

// Extract results into the array $users..

$users = $db->get_results(“SELECT name, email FROM users”);

 

// See what just happened!

$db->debug();

 

 

 

 

$db->vardump

 

$db->vardump – print the contents and structure of any variable

 

Description

 

$db->vardump(void)

 

$db->vardump() prints the contents and structure of any variable. It does not matter what the structure is be it an object, associative array or numerical array.

 

Example 1

 

If you need to know what value and structure any of your results variables are here is how you do it.

 

// Extract results into the array $users..

$users = $db->get_results(“SELECT name, email FROM users”);

 

// View the contents and structure of $users

$db->vardump($users);

 

 

 

 

$db->get_col

 

$db->get_col – get one column from query (or previously cached results) based on column offset

 

Description

 

$db->get_col( string query / null [, int column offset] )

 

$db->get_col() extracts one column as one dimensional array based on a column offset. If no offset is supplied the offset will defualt to column 0. I.E the first column. If a null query is supplied the previous query results are used.

 

Example 1

 

// Extract list of products and print them out at the same time..

foreach ( $db->get_col(“SELECT product FROM product_list”) as $product)

{

echo $product;

}

 

Example 2 – Working with cached results

 

// Extract results into the array $users..

$users = $db->get_results(“SELECT * FROM users”);

 

// Work out how many columns have been selected..

$last_col_num = $db->num_cols – 1;

 

// Print the last column of the query using cached results..

foreach ( $db->get_col(null, $last_col_num) as $last_col )

{

echo $last_col;

}

 

 

 

 

$db->get_col_info

 

$db->get_col_info – get information about one or all columns such as column name or type

 

Description

 

$db->get_col_info(string info-type[, int column offset])

 

$db->get_col_info()returns meta information about one or all columns such as column name or type. If no information type is supplied then the default information type of name is used. If no column offset is supplied then a one dimensional array is returned with the information type for ‘all columns’. For access to the full meta information for all columns you can use the cached variable $db->col_info

 

Available Info-Types

 

mySQL

 

·         name – column name

·         table – name of the table the column belongs to

·         max_length – maximum length of the column

·         not_null – 1 if the column cannot be NULL

·         primary_key – 1 if the column is a primary key

·         unique_key – 1 if the column is a unique key

·         multiple_key – 1 if the column is a non-unique key

·         numeric – 1 if the column is numeric

·         blob – 1 if the column is a BLOB

·         type – the type of the column

·         unsigned – 1 if the column is unsigned

·         zerofill – 1 if the column is zero-filled

 

ibase

 

·         name – column name

·         type – the type of the column

·         length – size of column

·         alias – undocumented

·         relation – undocumented

 

MS-SQL / Oracle / Postgress

 

·         name – column name

·         type – the type of the column

·         length – size of column

 

SQLite

 

·         name – column name

 

Example 1

 

// Extract results into the array $users..

$users = $db->get_results(“SELECT id, name, email FROM users”);

 

// Output the name for each column type

foreach ( $db->get_col_info(“name”)  as $name )

{

echo “$name<br>”;

}

 

Output:

id

name

email

 

 

Example 2

 

// Extract results into the array $users..

$users = $db->get_results(“SELECT id, name, email FROM users”);

 

// View all meta information for all columns..

$db->vardump($db->col_info);

 

 

 

 

$db->hide_errors

 

$db->hide_errors – turn ezSQL error output to browser off

 

Description

 

$db->hide_errors( void )

 

$db->hide_errors() stops error output from being printed to the web client. If you would like to stop error output but still be able to trap errors for debugging or for your own error output function you can make use of the global error array $EZSQL_ERROR.

 

Note: If there were no errors then the global error array $EZSQL_ERROR will evaluate to false. If there were one or more errors then it will have  the following structure. Errors are added to the array in order of being called.

 

$EZSQL_ERROR[0] = Array

(

[query] => SOME BAD QUERY

[error_str] => You have an error in your SQL syntax near ‘SOME BAD QUERY’ at line 1

)

 

$EZSQL_ERROR[1] = Array

(

[query] => ANOTHER BAD QUERY

[error_str] => You have an error in your SQL syntax near ‘ANOTHER BAD QUERY’ at line 1

)

 

$EZSQL_ERROR[2] = Array

(

[query] => THIRD BAD QUERY

[error_str] => You have an error in your SQL syntax near ‘THIRD BAD QUERY’ at line 1

)

 

Example 1

 

// Using a custom error function

$db->hide_errors();

 

// Make a silly query that will produce an error

$db->query(“INSERT INTO my_table A BAD QUERY THAT GENERATES AN ERROR”);

 

// And another one, for good measure

$db->query(“ANOTHER BAD QUERY THAT GENERATES AN ERROR”);

 

// If the global error array exists at all then we know there was 1 or more ezSQL errors..

if ( $EZSQL_ERROR )

{

// View the errors

$db->vardump($EZSQL_ERROR);

}

else

{

echo “No Errors”;

}

 

 

 

 

$db->show_errors

 

$db->show_errors – turn ezSQL error output to browser on

 

Description

 

$db->show_errors( void )

 

$db->show_errors() turns ezSQL error output to the browser on. If you have not used the function $db->hide_errors this function (show_errors) will have no effect.

 

 

 

 

$db->escape

 

$db->escape – Format a string correctly in order to stop accidental mal formed queries under all PHP conditions.

 

Description

 

$db->escape( string )

 

$db->escape() makes any string safe to use as a value in a query under all PHP conditions. I.E. if magic quotes are turned on or off. Note: Should not be used by itself to guard against SQL injection attacks. The purpose of this function is to stop accidental mal formed queries.

 

Example 1

 

// Escape and assign the value..

$title = $db->escape(“Justin’s and Amy’s Home Page”);

 

// Insert in to the DB..

$db->query(“INSERT INTO pages (title) VALUES (’$title’)”) ;

 

Example 2

 

// Assign the value..

$title = “Justin’s and Amy’s Home Page”;

 

// Insert in to the DB and escape at the same time..

$db->query(“INSERT INTO pages (title) VALUES (’”. $db->escape($title).”’)”) ;

 

 

Disk Caching

 

ezSQL has the ability to cache your queries which can make dynamic sites run much faster.

 

If you want to cache EVERYTHING just do..

 

$db->use_disk_cache = true;

$db->cache_queries = true;

$db->cache_timeout = 24;

 

For full details and more specific options please see:

 

  • mysql/disk_cache_example.php
  • oracle8_9/disk_cache_example.php

Samsung Galaxy S III birkaç hafta içinde ABD‘de satışa sunulacak. ABD’de satışa çıkacak Galaxy S III, cihazın global sürümüyle hemen hemen aynı özellikleri paylaşıyor, ancak ABD sürümünün üç farkı bulunuyor: LTE özelliği, 1GB yerine 2GB RAM ve dört çekirdekli işlemci yerine çift çekirdekli işlemci.

ABD’de satılacak Galaxy S III’ün çift çekirdekli oluşu, bazı kullanıcıları telaşlandırsa da bu, cebin daha yavaş olduğu anlamına gelmiyor. Zira bazı testlerde Qualcomm’un Snapdragon S4 çipsetinin HTC One S gibi ceplerde daha yetenekli olduğu ortaya çıkmıştı.

Samsung ve HTC’nin ABD’de uç nokta ceplerinde dört çekirdekli işlemciler yerine Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisini seçmesinin nedeni, LTE bağlantı özelliğine dayanıyor. Galaxy S III’ün ABD sürümündeki Snapdragon S4, işlemci, hücresel antenler ve LTE özelliği tek bir çipsettebirleşiyor. Bunun yanında Samsung’un Exynos 4 dört çekirdekli işlemcisi, sadece bir uygulama işlemcisi ve ABD’nin LTE ağlarını desteklemiyor. Samsung, işlemcisinde LTE teknolojisi için destek sağlayabilirdi ancak bu, pilde, tasarımda ve ürünün piyasaya sürülme tarihinde bazıödünler verilmesine neden olacaktı.

Chip.com.tr

Beklenen oldu ve Microsoft, iPad rakibini tanıttı. Tabletin en dikkat çekici yanı,üzerinde bulunan kılıfın aynı zamanda bir klavye olması. Microsoft’u bekleyen en önemli tehditse kendi üreticileriyle karşı karşıya gelmesi.

Apple’ın son yıllardaki çıkışının yanında beklentileri karşılayamayan Microsoft, kendi tasarımı olan tabletlerini tanıttı. İlk kez ARM işlemci üzerinde koşan ürünlerini tanıtan şirket, tablet ile son dönemlerin en fazla ilgi gösterilen cihazları ‘ultrabook’ arasında bir tabletle kaşımıza çıktı.

Tanıtım sırasında konuşan yazılım şirketinin CEO’su Steve Ballmer, Surface’in “bilgisayarların ortaya çıkış anlamına uygun olarak üretkenlikten vazgeçmeden” eğlence cihazı olacağını aktardı.

Windows RT işletim sistemi ile giriş seviyesinde ARM işlemci kullanırken, Windows 8 Pro işletim sisteminde Intel işlemci yer alan Surface’in özelliklerine bakıldığında iki adet USB yuvası, iki kamera, 1366’ya 768 ekran çözünürlüğü göze çarpıyor. Ayrıca boyutlarına göre iPad ile kıyaslandığında yaklaşık 0.1 milimetre daha ince olan tablet, çok az bir fakla daha ağır. 10.6 inç ekran genişliği bulunan tabletlerde Gorilla Glass ekran bulunuyor.

Belki de tanıtılan tabletin en dikkat çekici özelliği ise Apple’ın iPad 2 ile hayatıma getirdiği ekran kılıfının geliştirilerek bir klavyeye dönüştürülmüş olması.

Microsoft bu hamleyle kendi donanım üreticilerini karşısına alma tehlikesi de yaşıyor. Zira daha önce Xbox ile başarı yakalayan şirket, bu alanda herhangi bir iş ortağını karşısına almamıştı. Toshiba, Acer, Samsung, Asus ve HP gibi üreticilerin vereceği tepki şimdiden merak konusu.

Eylül ya da Ekim ayında giriş sürümü piyasada olacak

Microsoft’un gerçekleştirdiği hatalardan biri de cihazın tanıtılması ancak fiyat ilgili bilgi verilmemesi oldu. Sadece ARM tabletler ya da Intel Ultrabook’ların fiyat aralığında olacağı aktarıldı.

İlk görünüşte oldukça çekici ve piyasada rekabetçi olabilecek bir ürün gibi görünen Surface’in RT sürümü Windows 8’in piyasaya sürülmesiyle karşımızda olacak. Surface Pro ise 90 gün sonra piyasaya sürülecek. Windows 8’in Eylül ya da Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tabletin tanıtımının ardından uzun süre sonra piyasaya sürülecek olması Microsoft için dezavantaj getirebilir. Apple’ın bu konudaki net tavrı, tanıtımdan kısa süre sonra piyasaya sunmak ve bu oldukça da başarı sağlıyor. Surface aylar sonra bu kadar ilgi çekici kalmayabilir.

Microsoft daha önce müzik çalar Zune ve telefonu Kin’i piyasaya sürmüş ancak beklentilerin altında kalarak iki üründen de vazgeçmişti. Şirketin başarılı olduğu tek donanım ürünüyse Xbox oldu. Surface’in başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.

İşte Windows Surface’in dramatik videosu,

Evren Gülyaşar – 19 Haziran 2012 (BTnet)

Yeni bir Firewall ( Güvenlik Duvarı) aldınız ve en kısa sürede bu Firewall`u kullanmak istiyorsunuz. Muhtemelen ilk hareketiniz bütün kullanıcı ve sunucuları firewall’un arkasına koymak olacaktır. Bu küçük işletmeler için olumlu bir uygulamadır, fakat büyük ölçekli şirketler iç network ile dış dünyayı birbirinden ayıran DMZ ( Demilitarized Zone) yani açık bölgeyi de göz önüne almalıdırlar.

DMZ ler herkeze açık bilgilerin konulabileceği en iyi alandır. Hem normal hem de potansiyel müşteriler ile dışarıdan gelen diğer tüm kullanıcılar, iç network e ulaşmadan şirket hakkında istedikleri bilgileri elde edebilirler. Özel ve gizli bilgileriniz, DMZ’in arkasındaki iç network de tutulabilirler. DMZ üzerindeki sunucular özel bilgileri, kaynak kodları ve ticari bilgileri içermemelilerdir. DMZ üzerindeki sunuculrdaki bir açık, siz bu açığı kapatana kadar, ulaşılamama gibi can sıkıcı bir durum yaratabilir.

DMZ e konulabilecek sistemlere örnek vermek gerekirse :
Herkese açık bilgilerin bulunduğu Web sunucuları. Siparişlerin tutulduğu elektronik ticaret transfer sunucuları. ( Müşteri bilgilerinin tutulduğu sunucuları firewall’un arkasına koyunuz ) Dışarıdan gelen elektronik postaları içeriye yönlendiren elektronik posta sunucuları. İç networkünüze ulaşılmasında kimlik tanımlaması yapan sunucu ve servisler. VPN sonlandırıcıları. Uygulama çıkışları. Test amaçlı sunucular. Tipik servisler, mesela genel kullanıma açık HTTP, güvenli SMPT, güvenli FTP ve güvenli TELNET DMZ’e konumlandırılabilir.

Eğer iç network e gelen bütün HTTP isteklerini firewall üzerinde blokladıysanız, dışarıdaki kullanıcılar iç networklerde dolaşamazlar. Eğer dışarı çıkan HTTP istekleri firewall üzerinde bloklandı ise bu sefer içerideki kullanıcılarınız sadece içerideki Web Sunucularını ziyaret edebilirler ve dışarıya çıkamazlar. Eğer DMZ de güvenli TELNET ve FTP sunucular kullanmak istiyorsanız, bunları kullanacak kullanıcılar için bir kimlik tanımlama amaçlı Token, S/Key ve ya Radius sunucuları bulundurmanız gerekecektir. Elektronik postalarınız dışarıdan içeriye gelirken doğal olarak güvenlik tehlikesi oluşacaktır. Bu yüzden DMZ e koyulacak olan bir SMPT kapısı ile gelen ve giden elektronik postalara içerik kontrolünün yanı sıra kontrol edebilmek yetisinide getirecektir. Ve böylece hem virüslerden kurtulmuş hem de giriş çıkışlarda diğer ayrıntılı kontrolleri de sağlamış olursunuz.

DMZ yaratabilmek için firewall unuzda 3 adet network kartı bulunmalıdır. Bir kart iç network için, ikincisi güvensiz olan internet için ve son kart da DMZ için kullanılacaktır.
Yukarıda sayılan sunucuların haricinde kalan ve önemli bilgilerin bulunduğu sunucular mutlaka firewall un arkasında bulunmalıdır. Firewall’u bir kere kurup kuralları girerken, iç network e giden trafik için bazı sıkı kurallar eklemek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde DMZ e giden trafik için de biraz daha serbest kurallar eklemek gerekecektir.
Örneğin; HTTP trafiğini DMZ e serbest bırakırken, iç network e kesinlikle yasaklamak mantıklı olacaktır. DMZ de bulunan
sistemler sizin istediğinizden daha az güvenli durumda olacaklardır. Bu yüzden DMZ deki sistemlere gelebilecek istenmeyen davranışlara karşı DMZ de bir IDS ( Intrusion Detection System) bulundurmak isteyebilirsiniz.

Böylece DMZ deki makinalarınızı yeterli derecede ve kolayca izleyebilirsiniz. Çünkü hangi portlar kullanılıyor veya hangi iç veya dış kullanıcı hangi uygulama sunucusunu kullanıyor, bunları görebiliyorsunuz. Bunun yanında iç networkünüze giden trafik için oldukça sıkı kuralları firewall a eklemeniz gerekmektedir. Kullanıcılarınızı ve sistemleri en basit şekliyle tehlikelerden korumak zorundasınız.

Başka bir yazimizda görüşmek dileğiyle..

 

Kaynak: SecurityFocus