Geçtiğimiz hafta içerisinde siber güvenlik dünyasında yeni bir zararlı yazılım adını duyurmaya başladı. Flame ya da sKyWIper olarak adlandırılan ve stuxnet ve duqu gibi özellikle Ortadoğu’yu hedef alan ‘faili meçhul’* bir siber casusluk kitidir.
İran, Mısır gibi Ortadoğu ülkelerini hedef alan bu zararlı yazılım şimdilerde Türkiye dahil birçok ülkede de yayılmaya başlamış durumdadır.
CrySys raporuna göre; bu zararlı yazılım stuxnet, duqu örneklerinde olduğu gibi “Bir hükümet ya da devlet tarafından siber savaş aktivitelerinde kullanılmak üzere önemli bir bütçe karşılığında, çok yoğun emek harcanarak hazırlanmış” olduğu hipotezi üzerine durmakta.
Stuxnet ve duqu zararlı yazılımlarından sonra Flame şuana kadar keşfedilmiş hedefe yönelik en karmaşık ve en büyük Tehditolarak ön plana çıkmaktadır

FLAME Nedir

flame.png
Flame, Siber Casusluk için kullanılan ve hedefe yönelik atak yapılabilmek için tasarlanan, çok karmaşık bir saldırı kitidir. Hem arka kapı, hem bir Truva atı, hem de solucan gibi farklı zararlı yazılımların özelliklerini barındıran bir yapıda çalışmaktadır. Ortadoğu’da özellikle akademik kurum ve devlet sistemlerini hedef almaktadır.

Ne zaman ortaya çıktı
Flame birçok modülden oluşan bir yapıya sahiptir. Flame’in ana modülü olan mssecmgr.ocx dosyasının oluşturma tarihi VirusTotal sitesinde var olan örneğindeki verilere göre (bdc9e04388bda8527b398a8c34667e18)

TimeStamp…………….: 1992:02:20 01:36:31+01:00

1992 senesini göstermekte. Flame’i oluşturan diğer ocx dosyaları ise 1992, 1994, 1995 tarihlerini göstermekte ki bu tarihler büyük ihtimalle yazılımın oluşturma tarihinin öğrenilmesi engellemek için değiştirilmiş olarak gözükmekte. Fakat yazılımın PE başlık bilgilerinde bulunan debug bilgilerinde geçen tarih bilgileri ise biraz daha yakın tarihleri göstermekte

flametimestamp.png
Flame ana modülü mssecmgr.ocx

Burada mssecmgr.ocx dosyasının oluşturma tarihi olarak  09-12-2008 olarak gözükmekte.
Ayrıca yazılım içerisinde veri tabanı olarak kullanılan SQLite’ın sürümü 3.6.22 olarak gözükmekte. SQLite veri tabanının bu sürümü haziran 2010’da çıkmıştır. Dolayısıyla bu zararlı yazılımın güncel sürümlerinin 2010 sonrası olduğu düşünülmektedir. Farklı kaynaklar da bu zararlı yazılımın 2 ila 8 yıllık olduğuna dair işaretler bulmuşlardır. Burada sorgulanması gereken en iyi tahmin ile 2 yıldır faaliyette olan zararlı yazılım bu zamana kadar neden tespit edilemediğidir.

Nasıl yayılır
Bu zararlının ilk yayılma yöntemi olarak, mail üzerinden oltalama saldırıları kullanılarak veya çeşitli web sitelerine zararlı kod yükleyip, bu zararlı yazılımın indirilmesini sağlanması ile gerçekleştirildiği düşünülmektedir.

flamedagilim.pngFlame’in yayıldığı ülkeler

Haritadan da görülebildiği gibi Flame’in ana hedefi Ortadoğu’dur, ayrıca çeşitli kaynaklarda GMT+2 saat diliminde olan ülkeler hedef alındığı belirtilmiştir.

Enfekte olan PC’ler yerel ağa bağlı diğer bilgisayarların ve taşınabilir bellekler ile daha fazla bilgisayarın etkilenmesine sebep olmuştur.  Başka bilgisayarlara yayılmak için stuxnet tarafından da kullanılan exploit’ler kullanılmıştır.

 • MS10-061, Microsoft Windows Yazdırma Kuyruklayıcısı Açıklığı (CVE-2010-2729)
 • Autorun özelliği aktif taşınabilir diskler vasıtasıyla
 • MS10-046, Microsoft Windows Shell Kısayol İşleme Açıklığına ek olarak Junction Point kullanımı

Junction point, dosyalar için kullanılan kısayol özelliğinin klasörler için özelleştirilmiş halidir.Junction Point kullanılan klasörler yine klasör olarak görünmektedir, fakat içerisindeki dosyaları saklama, bir partiton’ı klasör gibi gösterme gibi bazı ek özellikler barındırmaktadır. Flame, Junction Point olarak kullanılacak klasörün içerisindeki dosyaları gizli olarak işaretlemekte ve otomatik çalıştırma özelliğini aktif hale getirmektedir. Bu klasörün içerisinde mssecmgr.ocx adlı Flame’in ana modülünü,desktop.ini ve target.lnk adlı dosyaları kopyalamaktadır. Klasör özelliklerini değiştirmek için desktop.ini dosyası kullanılır. Normalde junction point kullanarak başka bir klasöre erişilirken burada target.lnk adlı dosyanın açılması sağlanmıştır target.lnk dosyası ise mssecmgr.ocx dosyasına işaret eden bir kısa yoldur.

flamedesktopini.png
desktop.ini dosyasının içeriği

Kullanıcı Flame tarafından oluşturulmuş (bu klasörler .MSBTS”  veya”~WRM3F0” gibi isimlerle adlandırılmış klasörlerdir) klasörün içeriğini görmek için bu klasörü açmaya çalıştığında otomatikman mssecmgr.ocx dosyasını çalıştırmış olacaktır.
Ayrıca C&C merkezinden komutları alacak şekilde çalışmaktadır. Flame’in bağlandığı C&C merkezlerinden bazıları şu şekildedir.

flamepcapdns.png
Flame Ağ trafiği analizi (DNS trafiği)

 

flameccdns.pngFlame’in bağlandığı C&C alan adları

C&C merkezinden komut almak ya da kaydettiği verileri göndermek için user-agent stringi de şu şekildedir.

 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Infopath.2)

 

flamecc.png
Windows update çalışırken arka planda C&C ile haberleşip, işletmek için ilgili komutları almakta

Farklı kılan ne?
Flame-sKyWIper birçok farklı dosyadan oluşmakta ki bu dosyaların büyük bir çoğunluğu zararlı kod içermemekte! sKyWIper ya da Flame anti-virüs ürünlerini atlatmak için modüllerini ocx dosyaları içerisinde saklamaktadır.  OCX dosyaları OLE Control eXtension adı verilen Objelerin içerisine verileri/belgeleri yerleştirmeye ve bağlamaya yarayan bir Microsoft teknolojisi olanOLE’yi barındıran dosyalardır. Bu dosyalar ise içeriğinde sıkıştırma, şifreleme gibi çeşitli kütüphaneleri barındırmaktadır. OCX dosyaları ile beraber 20MB dolaylarında olan bu zararlı yazılım sıradan zararlı yazılımlardan oldukça büyüktür. Flame’in boyutu stuxnet ya da duqu ile karşılaştırıldığı zaman arada 20 kat büyüklük farkı ortaya çıkıyor. Bu büyüklük zararlı yazılımın analizini de zorlaştırmakta! stuxnet’in analizinin 6 ay kadar sürdüğü düşünüldüğünde Flame’in analizinin daha uzun süreceği aşikârdır.
Genelde zararlı yazılımlar sistemden gizlenmek için oldukça küçük boyutlarda yazılırlar. Flame bir nevi bu büyüklüğünün arkasına saklanarak günümüze kadar tespit edilmeden yayıldığı düşünülmektedir.
Boyutu bu kadar büyük olan bir zararlı yazılımın ilginç bir yanı ise LUA betik dili ve LUA sanal makinesini kullanması. LUA, C programlama dilini genişleterek yazılmış yüksek seviyeli , güçlü, hızlı, hafif, gömülebilir bir betik dilidir. Daha çok oyun geliştirmede (Angry birds, World of Warcraft vs.) kullanılmaktadır.

flamelua.png

Ağ trafiğini kaydetmek, mikrofondan ses kaydı yapmak, ekran görüntüsü kaydetmek belki zararlı yazılımlar için sıradan özelliklerdir. Fakat bunların hepsini aynı anda yapmak, bu özelliklerin yanında ortamdaki Bluetooth aygıtları taramak ve bunlar hakkında bilgi toplamak, bu zararlı yazılımı siber istihbarat için kullanılan bir İsviçre çakısına çevirmektedir. Kullanıcı Skype, Siphone gibi bir VOIP uygulaması ile konulmaya başladığında, bu konuşmayı sıkıştırıp kendi veri tabanı üzerine kaydedebilmektedir. Ayrıca instant messaging uygulamaları açıldığı zaman Flame devreye girip ekran görüntüsü alarak görüşmeyi yine sqlite veri tabanına sıkıştırılmış olarak kaydetmekte ve kaydettiği bu verileri belirli aralıklarla C&C merkezineSSL tüneli ile göndermektedir.

Modüller
Flame bir çok zararlı yazılımın aksine çok büyük bir boyuttadır. Boyutunun büyük olmasının nedeni farklı işleri yapan birçok modüle sahip olmasıdır. Bu modüller: zlib, libbz2, ppmd gibi Sıkıştırma kütüphaneleri, şifreleme kütüphaneleridir. Haberleşme için kullanılan modüller: Web sunucu,  Veri tabanı Sunucusu, SSH sunucusu ve xmpp’dir. Ayrıca içerisinde barındırdığı LUA sanal makinesi vasıtasıyla yeni betikler eklenebilmektedir. Bu betikler Flame’e yeni modül, yeni özellik ya da popüler tabirle “app” eklenebilmektedir. Aynen Apple App Store, Google Play’deki gibi Flame’e kolayca uygulama entegre etme, yeni özellikler eklenebilmektedir. Flame’in bileşenlerinden bazıları Microsoft Root CA’leri tarafından dijital olarak imzalanmıştır. Yazıda dosya isimleri olarak bahsedilen, aslında farklı işleri yapan modüllerin tek dosyada birleştirilmiş halleridir. Beetlejuice, Microbe, Infectmedia, Autorun_infector, Euphoria, Limbo, Frog, Munch, Snack, Boot_dll_loader, Weasel, Boost, Telemetry, Gator, Security, Bunny, Dbquery, Driller, Headache, Gadget gibi isimler verilen bu modüllerin yaptığı işler dosya isimleri verilerek anlatılacaktır. Microsoft kullandıkları bazı eski kriptografik algoritmaların exploit edildiği ve exploit edilen kodlar vasıtasıyla yeni sertifikalar üretildiği ve sertifikaların Flame’in bileşenlerinde kullanıldığını belirtmekte.

 

flamecertificate.png
Gadget modülü tarafından imzalananmış WuSetupV.exe’nin imza ve Certifika bilgileri

 

Burada geçen Gadget modülü Microsoft CA’leri tarafında imzalanmış ve “WuSetupV.ex_” adlı dosya vasıtasıyla Windows Update servisini araya girme saldırısı olarak kullanmaktadır. Bu saldırı yukarıda da bahsedildiği gbi GMT+2 zaman dilimi içerisinde aktif olmaktadır.

flameluaapps.png
  mssecmgr.ocx modülünün bileşenleri

mssecmgr.ocx dosyası bu zararlı yazılım için resmen dosya sistemi görevindedir. İçerisinde hangi modüllerin yükleneceğini belirtir bir Index tablosu tutmaktadır. İçerisinde bulunan bir çok alt modül, betikler şifreli olarak bu dosyanın içerisinde saklanmaktadır. Ayrıca haberleşmeyi sağlamak için içerisinde HTTP sunucu, SOCKS proxy, SSH sunucu barındırmaktadır. Bahsedilen LUA sanal makinesi ve yorumlayıcısı yine ana modülün içerisinde yer almaktadır. Veri tabanı olarak SQLite3 kullanılmıştır.

Diğer modüller

 • msglu32.ocx
 • nteps32.ocx
 • advnetcfg.ocx
 • soapr32.ocx

soapr32.ocx modülü bulaştığı sistem hakkında bilgi toplayan modül olarak kullanılmaktadır. Toplanan veriler şifrelenerek kaydedilmektedir.
soapr32.ocx modülü ile toplanan veriler

 • Sistem üzerinde çalışan servisler hakkında bilgi elde etme.
 • Sistem üzerindeki disk kullanım bilgileri
 • USB depolama aygıtlarının sistemde aktif olup olmadığını
 • %CommonAppData% and %ProgramFiles% klasörünün içeriğindeki dosya ve klasörleri
 • Outlook Express, Outlook, Microsoft Word, Internet Explorer versiyon bilgilerini öğrenme
 • Yerel zaman bilgisini öğrenme
 • Yerel bilgisayardan uzaktaki sunuculara olan bağlantıları listeleme var ise paylaşım kaynaklarını, paylaşım durumlarını kullanıcı adları ve domain isimlerini listeleme
 • Yerel adres defteri kayıtları listeleme var ise uzaktan erişilen adres defteri kayıtlarındaki girdileri listeleme.
 • Ağ komşularında bulunan bütün nesneleri listeleme
 • Sistemin kullanabildiği yazıcıları, yazıcı sunucularını ve domainleri listeleme
 • Outlook profillerinde bulunan SMTP/POP3 sunucu bilgilerini alma, hesap bilgileri ve yetkilerini listeleme
 • Internet geçmişinde bulunan daha önce ziyaret edilmiş URL’leri alma
 • DNS önbellek tablosunu okuma.
 • Kablosuz ağ bilgilerini toplama, hangi tip şifreleme kullandığını, kullanılan protokolü öğrenme
 • hosts dosyasının içeriğini okuma
 • IP adresi alt ağ adresi ön tanımlı ağ geçidi DHCP ayarlarını elde etme
 • Yönlendirme tablosunu, statik yönlendirmeleri elde etme
 • Kullanıcı hesabı ve gruplarını bulma. Administrator grubunda bulunan kullanıcıları listeleme
 • Uzak Masaüstü servisinin açık olup olmadığını, açık ise uzak masaüstü bilgilerini sorgulama, güvenlik duvarının durumunu ve açık portların listesini kontrol etme

nteps32.ocx modülü gözetleme görevini yerine getirmektedir. nteps32.ocx dosyasının içerisindeki string ifadelerin çıktısı alındığında aşağıdaki domainleri içeren bir liste ortaya çıkmakta

 gawab.com  maktoob.com hotmail.com
 yahoo.com  ymail.com  gmail.com
 rocketmail.com  mail.com  live.com

Kullanıcı bu sitelere girdiği an keylogger ve screenshot alma fonksiyonları devreye girip, yazışmaları kaydetmektedir. Ayrıca Flame sisteme bulaştığı anda aşağıdaki süreçleri sonlandırmaktadır.

flamesecprogs.png
flameantivirsusecurity.png

Tahmin edileceği gibi bu iki liste birçok anti-virüs yazılımına ve çalışan uygulamaları gözetlemeye yarayan yazılımlara ait süreçlerdir.Flame bu süreçleri öldürerek sistemde çalışmaya devam edebilecektir.

msglu32.ocx  modülü temel olarak dosya okuma/parse etme görevlerini yerine getirmektedir.

 • Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Visio
 • AutoCAD
 • PDF
 • JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF

gibi dosyaları takip ederek bu dosyalara ait

 • Değiştirme, Oluşturma tarihlerini
 • Dosyanın adı, başlığı, oluşturan kişiyi, varsa revizyon numarasını, metin belgeler için içerdiği kelime sayısı

gibi bilgileri SQLite veri tabanına kaydetmektedir. Bunun haricinde EXIF verileri içerisinde saklanabilen ve özellikle yeni akıllı telefonlarda bulunan lokasyon verileri kullanarak, fotoğrafın çekildiği yerin koordinatlarını tutan GPS koordinat verilerini de kaydedebilmektedir.

flamekonum.png
Bir Fotoğraftaki Konum Bilgileri

Bu modüllerin haricinde yapılandırma dosyaları olarak kullanılan
boot32drv.sys
ccalc32.sys
dosyaları da şifreli olarak sistem üzerinde tutulmaktadır.
Nasıl Engellenir
Iran CERT’I bu zararlı yazılımın bulaştığı sistemden temizleyen bir araç yayınladı 
Bunun haricinde Bitdefender da aynı şekilde yazılımı sistemden temizleyen aracı yayınladı
Yazı kaleme alındıktan sonra birçok anti virüs yazılım üreticisi Flame için imza üretti ve bu zararlı yazılımı tanımaya başladı. Bunların haricinde ağ üzerinden Flame’e karşı önlem alabilmek için Snort imzalarını kullanabilirsiniz.

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:”ET CURRENT_EVENTS Possible SKyWIper/Win32.Flame UA”; flow:established,to_server; content:”User-Agent|3a| Mozilla/4.0 (compatible|3b| MSIE 6.0|3b| Windows NT 5.1|3b| .NET CLR 1.1.2150)|0d 0a|”; http_header; reference:url,crysys.hu/skywiper/skywiper.pdf; classtype:trojan-activity; sid:2014818; rev:5;)

 

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:”ET CURRENT_EVENTS Possible SKyWIper/Win32.Flame POST”; flow:to_server,established; content:”POST”; http_method; nocase; content:”/wp-content/rss.php”; http_uri; content:”UNIQUE_NUMBER=”; depth:14; fast_pattern; http_client_body; content:”&PASSWORD=”; distance:0; http_client_body; content:”&ACTION=”; distance:0; http_client_body; reference:url,blog.cuckoobox.org/2012/05/29/cuckoo-in-flame/; classtype:trojan-activity; sid:2014822; rev:5;)

Yukarıda da bahsedildiği gibi en az 2 yıllık olduğu varsayıldığında, var olan 41 anti-virüs üreticisi içerisinde bahsedilen 2 yıllık süreç içerisinde Flame’i tespit eden herhangi bir imza olmayışı sadece anti virüsleri güncel tutarak bu zararlı yazılımdan kurtulamayacağınız anlamına geliyor.
Bu durumda olayın en başına gidip olayın yayılış biçiminden itibaren engellemeye başlamak gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki iki teknik makaleye göz atabilirsiniz.

Phishing
AutoRun

Bu tarz hedefe yönelik ataklardan en az şekilde etkilenmek için güvenliği bir bütün olarak ele alıp, kullanıcı bilinçlendirmesini, ağdaki cihazların/sunucuların gözetlenmesini ve zararlı ağ trafiği izlenmesini iyi  bir süreç dahilinde yapmak gerekmektedir

 

Alinti : http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/zararli-yazilimlar/flame-en-buyuk-en-karmasik-siber-casusluk-yazilimi.html

CloudFlare gelişimi Matthew Prince ve Lee Holloway tarafından 2009 yılında başlatıldı. 2010 yılı içerisinde TechCrunch aracılığıyla tüm Dünya’nın ilgisini çeken CloudFlare temel olarak sitenizi DDoS, SQL Injection ve spam yorumlardan korumaktadır. Ayrıca ek olarak CDN hizmeti veriyor. (bkz: Content Delivery Network – İçerik Dağıtım Ağı) Sahip olduğu özellikleri tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu özellikler sizi güvenlik saldırılarından koruyacak ve sitenize erişim sağlanamadığı anda sitenizin son haliyle yayında kalmasını sağlayacaktır. CloudFlare ile bir sitenin ortalama sayfa hızı %30 artar, harcadığı bant genişliği % 60 azalır ve sistem sayesinde sitenin güvenliği artmış olur. CloudFlare henüz betayken milyonlarca saldırıyı engellemiştir. Tahribat gibi türkiyedeki büyük bilişim siteleri tarafindanda kullanılmaktadır. Proxy – Firewall özellikleri benim VPN programlarım ile çalışmadığından suan sadece blog.rakkoc.com üzerinde kullanıyorum fakat yakında rakkoc.com’un tamamini CloudFlare‘e cekiceğim.

Cloud Flare mantığı

Cloud Flare ücretsiz bir DNS hizmeti diyebiliriz. Yani sitenizi Cloud Flare DNS’lerine yönlendirerek, web sitenize bir filtre uygulamış oluyorsunuz. Giriş yapan ziyaretçiler bu güvenli filtreden geçerek sitenize ulaşabiliyor. Bu sayede siteniz ve ziyaretçi açısından daha güvenli bir ortam sağlanıyor. Ayrıca sitenizin hızı gözle görülür biçimde artıyor. Bu Google Page Speed‘e de yansıyor.

CloudFlare Nasıl Çalışıyor?

Sistemin çalışabilmesi için kayıt işlemini tamamlamanız ve istenilen değişiklikleri yapmanız gerekmektedir. Böylece sitenize gelen ziyaretçiler CloudFlare sunucularından ve filtresinden geçirilecektir. Bu işlem sayfa yüklenme hızını düşürmeyecek aksine arttıracaktır. CloudFlare, CDN adı verilen bir sistem kullandığından site üzerinde bir gecikme yaşanmayacaktır. Kayıt sırasında yapılan işlemler bittikten sonra CloudFlare’in sağladığı güvenlik duvarı ile sitenize yapılan küçük ve orta çaplı saldırılardan korunabilirsiniz.

Sitenizin trafiği yüksek değilse standart CloudFlare üyeliği işinizi görecektir. Ücretsiz paket ile CDN hizmeti alabilir ve bandwidth’inizi düşürebilirsiniz. Özellikle bandwidth sıkıntısı yaşayan site sahiplerinin daha iyi bir sunucu paketine geçmeden önce denemesi gereken bir servistir. Ücretsiz paketin yeterli gelmediği durumlarda düşük bir ücret karşılığında diğer ücretli paketten yararlanabilirsiniz.

Ddos Saldırılarından Korunun?

Surekli gelismekte olan akilli firewall consepti sayesinde Anonymous gibi gruplarin yapabilecegi bir çok saldiriyi engellemektedir.  Kendi bulut sistemi icerisindeki sitelerde genis analiz imkani ile tespit-bertaraf etme ozelligini entegre olarak barindiran servis kullanicilar icin bir cok seyide kolaylastiriyor.

Nasıl Kayıt Olunur?

Ücretsiz kayıt işlemi sırasında her sayfada size resimler ve videolar eşlik ediyor. Sade arayüzü ve basit kullanımı sayesinde kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. CloudFlare öncelikle alan adınızın DNS kayıtlarını topluyor, daha sonra toplanan bu kayıtlar CloudFlare’e aktarılıyor. Aktarım yapmadan önce istediğiniz veya istemediğiniz ayarları değiştirebilirsiniz. Son olarak alan adınızın NS kayıtlarını CloudFlare sunucularına yönlendirmeniz gerekiyor. 24 saat içerisinde kayıtlarınız güncellenecek ve CloudFlare sizin için çalışacaktır.

Cloud Flare Üye olmak

Cloud Flare hizmetini kullanmak için üye olmanız şarttır. Cloud Flare sitesine girdiğimizde yukarıdaki menüde Sign Up bağlantısına tıklıyoruz. Gelen formu doğru bir şekilde doldurduktan sonra gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Cloud Flare Site Tanımlamak

Cloud Flare üye olduktan sonra karşımıza site tanımlama sayfası geliyor.

Step 1: Enter Your Domain” bölümüne CloudFlare tanımlamak istediğimiz web sitemizin alan adını yazıyoruz.
Step 2: Check Your DNS” bölümünde geçerli NS adreslerimiz doğrulanıyor.
Step 3: Confirm CloudFlare” NS adreslerimizi değiştirdiğimiz hesabımızı doğruluyoruz.
Step 4: Update Your Name Servers” 4. adımında yeni Cloud Flare Name Serverlarımızı eskisiyle değiştiriyoruz.
Hepsi bu kadar. Ayrıca 2. adımda gerekli bilgi edinme amacıyla Video tanıtımı mevcut. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir konuda var, sitenizi doğruladıktan sonra cloud flare hesabınıza alt alan adlarınızı sonradan belirlemeniz gerekiyor. Aksi taktirde hata sayfalarıyla karşılaşabilirsiniz.